#KakaoFriends90cm長款公仔枕頭 #枕頭套連枕頭芯
型號: 2020081501
存貨狀態: Pre-Order

#KakaoFriends90cm長款公仔枕頭 #枕頭套連枕頭芯

長90cm既Kakao Friends系列長款枕頭

今次呢款係枕頭套連枕頭芯一齊訂購

Size 90x35cm 如果平時清洗 只要拆枕頭套洗就可以

一共有以下八款圖案選擇

A款 四角面款Ryan

B款 大頭款Ryan

C款 格仔款Ryan

D款 多圖案款Ryan

E款 四角面款 Apeach

F款 大頭款Apeach

G款 格仔款Apeach

H款 多圖案款Apeach