#LINEFRIENDS新款公仔頸枕系列
型號: 2020082001
存貨狀態: Pre-Order

#LINEFRIENDS新款公仔頸枕系列

最新出嘅2 in 1 公仔頸枕

可以變為公仔或者頸枕

質地係豆豆款

另外仲有眼罩同頭帶

買定之後去旅行用啦

產品包括以下

1. 2 in 1 公仔頸枕 (可選擇Brown/Cony/Sally/Choco)

2. 眼罩 (可選擇Brown/Cony/Sally/Choco)

3. 頭帶 (可選擇Brown/Cony/Sally/Choco)