#KakaoFriends風扇防護套
型號: 2020091001
存貨狀態: Pre-Order

#KakaoFriends風扇防護套

#Ryan或Apeach

如果有小朋友係屋企 又要開風扇

相信做父母既都會擔心小朋友伸手指入風扇入面

Kakao Friends有一款風扇防護套

可以防止小朋友伸手指入風扇入面

Size 450x450mm 橡根設計

12至18吋風扇都可以使用

分別有Ryan同Apeach兩款